31 lokakuun, 2018

Vanhuksille ulkoiluoikeus lakiin

Ilmari Nurminen

Suomessa noin 55 000 ihmistä asuu ympärivuorokautisessa hoidossa. Moni on lähes vankina omassa huoneessaan. Syksyn kaunis ruska ja ensimmäiset lumihiutaleet näkyvät ja tuntuvat lähinnä enää vain muistin sopukoissa. Näin se ei saisi olla.

Tänä vuonna tehdyn ASLA-tutkimuksen mukaan puolet vanhuspalveluiden piirissä olevista iäkkäistä kokee, ettei pääse riittävästi ulkoilemaan. Merkittävä osa näistä henkilöistä ei muistisairauden tai syrjäytymisen seurauksena pysty ajamaan omaa etuaan. Siksi tämä perusoikeus on turvattava tulevaisuudessa lailla.

Olen tehnyt eduskunnassa asiasta lakialoitteen. Esitän, että vanhuspalvelulakiin sisällytetään päivittäinen oikeus ulkoiluun – ei siis pakko, vaan oikeus – ja sen toteutuminen arvioidaan palvelutarpeen arvion yhteydessä. Näin ollen se velvoittaisi turvaamaan myös kotihoidossa olevien ihmisten ulospääsyn. Olen kerännyt aloitteeseeni kansanedustajien allekirjoituksia, kuin ensimmäisenä yliopistovuonnani haalarimerkkejä Hämeenkadun Approsta. Valitettavasti vielä ei ole tarvittava sadan allekirjoituksen raja lähellä.

Monet allekirjoittamatta jättäneet ovat sanoneet, ettei ole rahaa tähän. Kuitenkaan ulkoiluoikeuden kirjaaminen lakiin ei tarkoita suoraan lisäkustannuksia kunnille vaan se edellyttää töiden uudelleen järjestelyä, uusia tilaratkaisuja ja nykyistä tiiviimpää yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa. Toki henkilöstöresurssit on keskeinen asia ulkoilun mahdollistamiseksi, koska kyseiset ihmiset ovat täysin toisen ihmisen avun ja tuen varassa. Kuitenkin henkilöstön määrä on kokonaan toinen poliittinen kysymys. Mielestäni henkilöstöä on liian vähän, mikä näkyy perusoikeuksien toteutumisessa ja jopa häpeäpilkkuna, eli kaltoinkohteluna. Fakta on, että Suomessa on Pohjoismaiden vähiten hoitohenkilöstöä.

Huomasin mielenkiintoisen selvityksen ulkoiluun liittyen, että Tampereella kotihoidon piirissä olevat käyttävät sairaalapalveluita jopa viisinkertaisesti ympärivuorokautisessa hoidossa oleviin verrattuna. Taustalla on kaatumisia yms, joita voisi ehkäistä esimerkiksi tasapainoharjoittelulla ja liikunnalla. Ulkoiluun panostaminen tutkimusten mukaan vähentäisi sairaalakäyntien tarvetta, mikä taas toisi sekä valtiolle että kunnalle suuria säästöjä. Esimerkiksi käypä hoito –suositusten mukaan jo 3 % vähemmän lonkkamurtumia vuodessa toisi kansallisesti 5,5 miljoonan euron säästön hoitokuluihin. Puhumattakaan niistä elämänlaatua ja terveyttä edistävistä ulkoilun vaikutuksista!

Tuntuu välillä, että taistelisin tuulimyllyjä vastaan asiassa. Suomessa on lehmille taattu ulkoiluoikeus ja myös vangeille on lain kirjauksilla varmistettu tunnin päivittäinen ulkoiluoikeus. En nyt vastakkainasettele asioita keskenään, mutta kysyn kuitenkin, että eivätkö ikääntyneetkin ansaitsisi samanlaisen oikeuden?

 

Ilmari Nurminen

Kansanedustaja sd.

Julkaistu Tamperelainen -lehdessä 31.10.2018