21 tammikuun, 2019

Vammaisten kilpailutukselle stoppi!

Ilmari Nurminen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ollaan vihdoin käsittelemässä Ei myytävänä! -kansalaisaloitetta, joka lähetettiin eduskuntaan lähes vuosi sitten. Aloitteessa esitetään, että vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisista luovuttaisiin.

Vammaisten kansalaisten palvelutarpeet ovat usein koko elämän mittaisia. Palveluiden jatkuvuus ja ennakoitavuus on välttämätöntä vammaisen henkilön oikeuksien toteutumisen kannalta. Henkilökohtainen, luottamuksellinen suhde vammaisen ja häntä avustavien ihmisten välillä syntyy usein vasta pidemmän ajan kuluessa. Myös tavat kommunikoida voivat olla yksilöllisiä, ja niiden oppiminen voi vaatia paljon aikaa ja yhdessäoloa.

Hankintalaki ei pakota kilpailuttamaan vammaisten palveluita säännöllisin määräajoin. Esimerkiksi Tampereen asumispalveluissa on käytössä myös toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, mikä luo pysyvyyden ja turvallisuuden tunnetta. Usein kilpailutuksen voittaja saa kuitenkin tuottaa palvelut vain muutamaksi vuodeksi kerrallaan, ja jatkuva epävarmuus tulevasta tuottaa kohtuutonta ahdistusta ja stressiä.

Tampereella henkilökohtaisen avun kilpailutus vuonna 2016 aiheutti monella tuttujen avustajien vaihtumisen uusiin. Esimerkiksi autistisille henkilöille rutiinien muuttuminen voi olla vaikeaa ja yhteistyö vieraiden avustajien kanssa voi muuttua kokonaan mahdottomaksi. Pahimmassa tapauksessa uusi kilpailutus on edessä juuri, kun arki alkaa taas sujua. Mikä erikoisinta, sopimuksissa osallisia ovat vain tilaaja ja tuottaja. Laki ei edellytä kuulemaan vammaista itseään eikä hänen läheisiään, vaikka heitä asia eniten koskee. Asiaan on saatava muutos.

Kilpailuttamisia on nyt perusteltu kustannussäästöillä, mutta inhimillinen hinta on paljon suurempi. Meidän pitää purkaa käytännöt, jotka aiheuttavat hyvien hoivasuhteiden katkeamisia ja estävät vammaisten ihmisten oikeutta valita oma asumismuotonsa ja palvelunsa. Ei myytävänä -aloitteen laatijat ansaitsevat kiitoksen asian nostamisesta esille. Nyt on päättäjien vuoro. Jos nykyinen hallitus ei kykene asiaa korjaamaan, on seuraavan hallituksen se tehtävä. Vammaisten palvelut on saatava pois kilpailutusten piiristä. Kyse on myös inhimillisyydestä.

Ilmari Nurminen
Kansanedustaja (sd.)

Julkaistu Tamperelaisessa 19.1.