21 huhtikuun, 2020

Työllisyysvaikutukset keskeiseksi kriteeriksi yritystukien jakamisessa

Ilmari Nurminen

Jätin tänään yhdessä kansanedustaja Tarja Filatovin kanssa kirjallisen kysymyksen elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Työpaikkojen säilyminen on keskeisin asia koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin hoitamisessa.

– Kriisinhallinnassa eettisillä kysymyksillä on iso merkitys. Nyt Business Finlandin tukipolitiikka näyttää siltä, että tukea saavat ne, jotka eivät sitä niin kipeästi tarvitse, mutta samaan aikaan monet vaikeuksissa olevat yritykset jäävät ilman tukea esimerkiksi vuokrien juostessa ja toiminnan ollessa pysähdyksissä, Filatov kertoo.

Nyt julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Business Finland on myöntänyt rahaa monille sellaisille yrityksille, joiden taloudellinen tilanne näyttää olevan kestävällä pohjalla ja eikä yrityksen harjoittama liikemuoto ole sellainen, jossa koronan vaikutukset heti tuntuvat. Lisäksi tukea maksimimäärän, 100 000 euroa, saaneiden yritysten joukossa on sellaisia, jotka työllistävät vain 1-3 henkeä.

– Tämä herättää kysymyksen siitä, onko rahanjako tapahtunut parhaalla mahdollisella tavalla ja onko se kohdentunut sellaisille yrityksille, joiden toimintaan koronakriisi on vaikuttanut voimakkaasti ja jotka turvaavat Suomen työllisyyttä, Filatov ihmettelee.

– Julkisuudessa olleet tapaukset ovat epäoikeudenmukaisia eivätkä ne ole hyväksyttävissä tai perusteltavissa. Tähän on puututtava. On syytä selvittää nopeasti, miten Business Finland on päätynyt näihin tukisummiin ja korjattava jakoperusteita. Lisäksi meidän on huolehdittava, ettei lopulta tämän kriisin hoitamisesta syntyvä lasku lankea pienituloisten maksettavaksi, painottaa Nurminen.

Business Finlandin kautta jaettava raha on tässä vaiheessa ollut yrityksen kehittämisrahaa. Tukea ei voi saada yrityksen perustoimintoihin kuten palkanmaksuun ja vuokrakuluihin. Kuitenkin koronan taloudelliset vaikutukset moniin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin näkyvät jo nyt, ja yrityksillä on vaikeuksia suoriutua peruskuluistaan.

– On syytä muuttaa yritystukien rahanjakoperusteita niin, että kriisin keskellä yritykset voisivat saada rahoitusta kiinteisiin kuluihinsa ja estää näin konkursseja syntymästä, Filatov ja Nurminen vaativat.