23 maaliskuun, 2020

Turvaamme yksinyrittäjien ja freelancereiden toimeentulon myös poikkeustilanteessa

Ilmari Nurminen

Hallitus turvaa yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa yritysmuodosta riippumatta työttömyysturvan kautta. Päätoimisen yritystoiminnan edellytysten heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida toiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi. Sivutoiminen yrittäjä on oikeutettu työttömyysetuuteen. Tämä työttömyysturvalakiin tehtävä muutos on määräaikainen. Lisäksi yritystoimintaa tuetaan monenlaisilla suorilla tuilla sekä turvaamalla yritysten rahoitusta.

Usean suomalaisen yksinyrittäjän ja freelancerin tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea. Myynti on laskenut, ellei jopa loppunut, ja tilanne vaikuttaa monen ihmisen toimeentuloon. Olen erittäin tyytyväinen saatuun ratkaisuun heidän tilanteensa helpottamiseksi.

Tavoitteena on helpottaa ihmisten toimeentuloa ja yritysten sopeutumista vaikeaan tilanteeseen, turvata yritysten maksuvalmius ja ehkäistä konkursseja.

Ratkaisut tulevat helpottamaan monen yksinyrittäjän, itsensätyöllistäjän ja freelancerin tilannetta töiden vähentyessä tai kadotessa koronaviruksen vuoksi. Päätoimisesti toimineen yrittäjän ei tarvitse lopettaa yritystoimintaansa saadakseen työttömyysetuutta ja hallituksen tekemä muutos koskee kaikissa eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa. Tämä on tärkeää yhdenvertaisuuden kannalta.

Työttömyysturvalakiin tehtävää muutosta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä ja sen yksityiskohdat tarkentuvat tulevina viikkoina.